Контакти

Координатор:

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките (ИЯИЯЕ-БАН)

Ръководител от българска страна:

проф. д-р Димитър Тонев

dimitar.tonev@inrne.bas.bg

Бул. „Цариградско шосе” 72

София 1784

_________________________________________

доц. д-р Христо Ангелов

hangelov@inrne.bas.bg

Базова екологична обсерватория Мусала

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Бул. „Цариградско шосе” 72

София 1784

_________________________________________

Национално контактно лице – гл.ас. д-р Нина Николова

nikol@inrne.bas.bg

Базова екологична обсерватория Мусала

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Бул. „Цариградско шосе” 72

София 1784

________________________________________

Доц. д-р Таня Драйшу

tanjad@ie.bas.bg

Лаборатория „Лазерна локация“

Институт по електроника

Бул. „Цариградско шосе” 72

София 1784