Контакти

Координатор:

проф. д-р Димитър Тонев

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

mitko@inrne.bas.bg

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

доц. д-р Христо Ангелов

hangelov@inrne.bas.bg

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Базова екологична лаборатория Мусала

Бул. „Цариградско шосе” 72

София 1784

Институт по електроника – БАН

Доц. д-р Таня Драйшу

tanjad@ie.bas.bg

Институт по електроника

Лаборатория „Лазерна локация“

Бул. „Цариградско шосе” 72

София 1784